• 0908.588.789
  • TỪ T2 - CHỦ NHẬT 9:00 ĐẾN 21:00

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢI. CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG HOÁ


HTML builder image

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm mới khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch. Cotonfio sẽ không hoàn tiền thừa với trường hợp khách hàng chọn sản phẩm mới giá trị thấp hơn sản phẩm cần đổi.
- Hỗ trợ tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó.
- Cotonfio nhận hàng và kiểm tra sản phẩm trước khi chấp nhận đổi trả.
- Khách hàng chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển.

II. THỰC HIỆN ĐỔI HÀNG


HTML builder image


I. CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG HOÁ


HTML builder image

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm mới khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch. Cotonfio sẽ không hoàn tiền thừa với trường hợp khách hàng chọn sản phẩm mới giá trị thấp hơn sản phẩm cần đổi.
- Hỗ trợ tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó.
- Cotonfio nhận hàng và kiểm tra sản phẩm trước khi chấp nhận đổi trả.
- Khách hàng chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển.

II. THỰC HIỆN ĐỔI HÀNG


HTML builder image
BACK TO TOP